Al meer dan honderd jaar is er een ‘felle’ discussie gaande over een mogelijk Nederlandse oorsprong van het Schotse golf. Hoewel vanuit Schotland met een bestraffende vinger naar de leugenachtige Nederlanders wordt gewezen, zijn het toch voornamelijk de Britten (Engelsen en Schotten) die de Nederlandse oorsprong claimen. Maar langzaam maar zeker schudden Nederlandse golf-/colfhistorici hun schuchterheid af en komen met historische gegevens naar buiten die ons laten geloven dat een Nederlandse oorsprong zeker wel mogelijk is.
Een van deze historici, Ab Bloemendaal, heeft een luchthartig maar niet minder duidelijk verhaal geschreven over de relatie tussen golf en colf, genaamd ‘Een Kleine Golfgeschiedenis Een korte blik op de herkomst van golf’ wat u op deze website onder het hoofd colf kunt vinden.
Veel leesplezier.